02188981009

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
02188981009

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

فرم صورت وضعیت ویزای شینگن

فرم صورت وضعیت ویزای شینگن

برای گرفتن وقت سفارت کشورهای اروپایی و یا حوزه شینگن، علاوه بر مدارک شخصی مالی، شغلی و… باید فرم صورت وضعیت ویزای شینگن برای درخواست وقت به صورت کامل و دقیق توسط متقاضیان تکمیل شود و به سایر مدارک آنها ضمیمه شود.
این فرم را می‌توانید از قسمت پایین دانلود و دریافت کنید و بعد از پر کردن و تکمیل فرم‌ها آنها را مجددا در قسمت پایین برای ما آپلود و ارسال کنید.

 

ارسال فرم صورت وضعیت متقاضی وقت شینگن

دریافت فرم صورت وضعیت متقاضی وقت شنگن

×